• Liên hệ chúng tôi

    Một cửa hàng duy nhất cho các thiết bị, công cụ, bộ phận, phụ kiện, dịch vụ khoan móng

FES China Limited

Địa chỉ nhà

C-15A, Wanda Plaza, Hangxing Rd, Hangzhou, 310015, PR China

Điện thoại

+ 86-571-28027060

Giờ

Văn phòng & Bán hàng: Thứ Hai-Thứ Sáu,

8:30 sáng - 5:30 chiều