Trình điều khiển cọc năng lượng mặt trời FXR536D

FES Rotator ở Úc

Máy cắt rãnh XCMG XTC8055 trên trang web

Trình điều khiển cọc năng lượng mặt trời dựa trên FES Crawler

Đặc điểm nổi bật của Giàn khoan giếng nước sâu XCMG

Máy xúc FES Side Grip Gắn Búa rung